Keskkonnakonsultatsioon

Roheturundus.ee on Eesti roheline turundusagentuur, kes on pühendunud keskkonnasõbralike äritavade propageerimisele. Me võtame oma klientidele keskkonnakonsultatsiooniteenuste pakkumisel põhjaliku lähenemisviisi. Üks oluline dokument on meie keskkonnapoliitika, mis kirjeldab pühendumust keskkonnakaitsele ning kohustust tuvastada ja juhtida olulisi keskkonnaaspekte ja mõjusid. See näitab, et meil on paigas süsteemne keskkonnajuhtimise protsess. Pealmine protsess on meie lähenemine keskkonnauuringutele, strateegiate väljatöötamisele, tarbijate harimisele ja keskkonnamõju mõõtmisele klientide jaoks.

Roheturundus.ee aitab kliente valdkondades nagu jätkusuutlik bränding, veebilehe optimeerimine, sisuloome ja sotsiaalmeedia turundus. Siiski laieneb meie nõustamine kaugemale kui ainult turundus, hõlmates laiemalt jätkusuutlikkuse küsimusi. Näiteks ISO-standardite rakendamise plaan, et pakuda nõustamist kvaliteedijuhtimises, keskkonnajuhtimises, infoturbe, keskkonnakommunikatsiooni ja ökomärgistuse küsimustes. Me kasutame andmekeskset lähenemist, et arendada iga kliendi vajadustele ja tööstusele kohandatud keskkonnamõtte lahendusi. Pakume põhjalikke keskkonnanõustamisteenuseid, mis põhinevad jätkusuutlike äritavade põhimõtetel. Ühendades sujuvalt turundusalast ekspertiisi sügava jätkusuutlikkuse teadmistega, võimaldab agentuur ettevõtetel vähendada nende ökoloogilist jalajälge ja propageerida keskkonnasõbralikke tooteid ja teenuseid. Meie pühendumus haridusele ja koolitusele rõhutab holistilist lähenemist rohelisemate äritavade edendamiseks.